مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال - یک دستگاه فاین سبز رنگ- یک دستگاه اکسترودر 1395/12/03 رجوع به آگهی
فروش 2SET MUD LOGGING UNIT SL-ALS 2.2 1395/05/07 1395/05/18
فروش تعدادی دوچرخه ایرانی مدل 26 1394/11/26 رجوع به آگهی
فروش بیش از 120 کیلوگرم طلای آب شده 1393/12/09 1393/12/17
واگذاری بهره برداری از فرکانس رادیوئی تاکسی بی سیم 133 اراک 1392/10/07 1392/10/18
واگذاری جمع آوری ضایعات منازل شهری 1391/11/18 1391/11/28
واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک بازیافتی سطح شهر 1391/10/04 1391/10/16
واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک بازیافتی سطح شهر 1391/09/22 1391/10/03
بهره برداری از پسماندهای تر باقیمانده خط بازیافت 1391/04/05 1391/04/31
فروش طلا 1390/06/24 1390/07/02
صفحه 1 از 10