مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
برگزاری مزایده عمومی واحد تجاری 1398/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحا زباله 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش 8 دستگاه تراش سنگ فیروزه 1398/11/03 رجوع به آگهی
اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تعداد 53 عدد تابلوی تبلیغاتی 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه ـ فروش ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی پلاک 1578 فرعی از 1148 فرعی از 6518... 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش ملک موضوع پلاک ثبتی 2672 فرعی از 643 اصلی بخش 8 به مساحت عرصه 276 مترمربع و دارای اعیانی ویلایی... 1398/11/03 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ 1398/11/03 رجوع به آگهی
اصلاحیه ایجاد گذر گردشگری و غذایی محور 1398/11/03 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه ورزشی 1398/11/03 رجوع به آگهی
زمینی به مساحت 23177 مترمربع-با کاربری مسکونی جهت احداث شهرک ویلایی بصورت یکجا 1398/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 9373