مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مجموع  20756قطعه اجناس مربوطبه قطعات هواپیما 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش قطعات داغی و بازیافتی اتومبیل های تصادفی 1398/11/01 1398/11/08
فروش قطعات داغی و بازیافتی اتومبیل های تصادفی 1398/11/01 1398/11/08
فروش وسائط نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و راهسازی مستعمل و اسقاط 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ضایعاتی خود شامل آهن آلات، کارتن و کاغذ، چوب و لوازم اداری (مستهلک) 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو دنا کارکرده 1398/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اقلام اسقاطی مستعمل و مازاد بر نیاز 1398/11/01 1398/11/07
اقلام ضایعاتی 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش اموال شرکت ورشکسته شامل بخش اول ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق آهن و بخش دوم: ماشین... 1398/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2174