مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تفکیک پسماند خشک 1398/11/06 1398/11/09
جمع آوری ضایعات و پسماند غذایی و اجرای طرح تفکیک از مبدا برابر طرح اعلام شهرداری 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحا زباله 1398/11/03 رجوع به آگهی
مزایده جمع اوری، تفکیک و بازیافت ضایعات خانگی روستا 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک از مبدا 1398/11/01 1398/11/04
جمع آوری ضایعات خانگی پسماند خشک 1398/10/29 1398/11/15
جمع آوری پسماندهای خشک 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات مناطق چهار و پنج 1398/10/28 1398/11/06
صفحه 1 از 92