مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش انواع خودورهای مازاد بر نیاز 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک دستگاه اتوبوس آکیا مدل 1386 1398/11/02 1398/11/06
فروش ساپورت لوله های آب : که قوطی 4*4 بطول سوله و لوله های آهنی 20و25و16و12 از قرار کیلویی 28000 ر... 1398/11/01 1398/12/04
فروش مقدار یک سهم از 168 سهم از 40 شعیر از 96 شعیر شش دانگ قطعه معروف به باغ باشی: به مساحت تقریبی 7... 1398/11/01 1398/11/20
فروش یک دستگاه ساختمان بمساحت اعیان 110/20 مترمربع(بقدرالسهم از عرصه کل وسایر قسمتهای مشاعی ومشترک... 1398/11/01 1398/11/23
اجاره اتاق زیر پله برای بوفه خدمات کامپیوتری و کپی تکثیر 1398/11/01 رجوع به آگهی
- بهره برداری از آبهای معدنی استان 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1384 1398/11/01 رجوع به آگهی
ترازو دیجیتالی ـ دستگاه خم کن میل گرد با متعلقات آن ـ فن کوئل جهت استفاده در یونولیت .... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع مقدار یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ مساکت ملک مذکور پس از عقب نشینی و طبق وضع موجود مق... 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 728