مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره غرفه های مجتمع آبدرمانی 1398/08/22 1398/08/25
واگذاری بهره برداری از ایستگاه ساماندهی مسافربری مسیر 1398/08/21 رجوع به آگهی
اجاره سالیانه پارکینگ دانشجویی 1398/08/21 رجوع به آگهی
تابلوهای پیشانی پل- واگذاری استیجاری محل های جدید تبلیغاتی سطح شهر 1398/08/16 رجوع به آگهی
اجاره مجتمع های فرهنگی هنری 1398/08/20 رجوع به آگهی
اصلاحیه اجاره مجتمع های فرهنگی هنری 1398/08/20 رجوع به آگهی
ـ اجاره مجتمع های فرهنگی و هنری 1398/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری محل های جدید تبلیغاتی سطح شهر 1398/08/13 رجوع به آگهی
مزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی 1398/08/13 رجوع به آگهی
اجاره مجتمع های فرهنگی هنری 1398/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 112