مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره کارگاه (قطعات بتنی ) 1398/05/26 1398/05/31
اجاره کارگاه (قطعات بتنی ) 1398/05/20 1398/05/31
واگذاری به اجاره کارگاه قطعات بتنی 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان به مساحت 51441 مترمربع به همراه کلیه ماشین آلات و تجهیزات کارخانه آسفالت 1398/05/01 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان 4 اصلی به مساحت 51441 مترمربع بهمراه کلیه ماشین آلات و تجهیزات کارخانه آسفالت 1398/04/31 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان به مساحت 51441 مترمربع به همراه کلیه ماشین آلات و تجهیزات کارخانه آسفالت 1398/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره کارگاه قطعات بتنی شهرداری 1398/04/27 1398/05/12
واگذاری اجرای عملیات تولید جدول پرسی، ویبره و ... 1398/04/26 1398/05/01
واگذاری اجرای عملیات تولید جدول پرسی، ویبره و ... به صورت اجاره ماهانه 1398/04/03 1398/04/10
واگذاری اجرای عملیات تولید جدول پرسی، ویبره و .. 1398/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15