مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 77.97 متر مربع 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش مقدار 218/18 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 9/847 اصلی قطعه... 1399/09/02 1399/09/24
فروش ۲ قطعه زمین مسکونی به مساحت ۹۸/۱۲ متر مربع و 2۱۸/۱۶ مترمربع 1399/09/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی املاک تجاری و مسکونی و... ششدانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه و... 1399/09/02 رجوع به آگهی
- اسناد کاغذی امحایی و کاغذهای باطله 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش 9510 کیلوگرم سویا 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن و مس و آلومینیوم و حلب 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری مسکونی 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 624 مترمربع به پلاک ثبتی 1/4187 اصلی مساحت اعیانی جدید 125 مترمربع... 1399/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری سه واحد آپارتمان 1399/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 1201