مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 308/92 متر مربع و اعیانی شامل ساختمان یک طبقه همکف ویلایی با زیربنای 126... 1398/08/27 1398/09/27
فروش ملک به مساحت 85/75مترمربع 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 203/1212 ملکی بصورت یکباب خانه بمساحت 114 متر مربع 1398/08/27 1398/09/24
فروش ششدانگ یک قطعه زمین بایر که تبدیل به ساختمان گردیده قطعه 68 تفکیکی دارای پلاک 867 فرعی از پلاک... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2000 مترمربع بصورت یک واحد سوله صنعتی به مساحت تقر... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه سواری پراید سفید رنگ مدل 1390 و ... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه عرصه خالی به مساحت حدود 6000 مترمربع فاقد حصارکشی و فاقد اعیانی و فاقد سند رسمی ثبتی 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شماره ملک880فرعی از57اصلی مفروز و مجزی شده826 فرعی از اصلی به مساحت 195/57... 1398/08/26 1398/09/17
فروش یک دستگاه انالیزشیر 1398/08/27 1398/09/20
فروش ملک مورد تنازع ( یک واحد مرغداری و متعلقات آن ) یک واحد مرغداری و متعلقات  وابسته  مساحت عرصه 6... 1398/08/27 1398/09/20
صفحه 3 از 806