مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه باب واحد تجاری 1398/10/24 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 820 فرعی از 19 اصلی بخش شش به مساحت عرصه 135/45 متر مربع 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش دو واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 75.33 مترمربع دارای انباری 7.98 مترمربع و.... 1398/10/23 1398/11/19
یک قطعه زمین خشکی بصورت خانه و محوطه مساحت تقریبی 3000 متر مربع واقع در قریه -عرصه مشتمل بر یکباب اع... 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش سواری سایپا تیبا 2 مدل 1397 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش کامپیوتر ایسوز با مانیتور DEU - اسپیکر و کیس MFC - گاو صندوق کاوه 1398/10/23 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع و .... 1398/10/23 1398/11/30
فروش یک قطعه عرصه مزروعی به شماره پلاک 65/467 اصلی به مقدار مساحت 20000متر مربع 1398/10/23 1398/11/23
فروش یک دستگاه دینام با گیربکس - یک دستگاه برش ورق - یک دستگاه فتوکپی 1398/10/23 رجوع به آگهی
یک دستگاه ماشین لباسشوئی zerowall 1398/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 888