مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده الکترونیکی 240 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به شرح ذیل : انواع لوازم ورزش... 1399/08/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 700 عدد ورق نمد صنعتی 1399/07/27 رجوع به آگهی
فروش کالاهای تحت اختیار خود با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک به شرح ذیل : انواع کلکتور- ابزار... 1399/07/21 رجوع به آگهی
مزایده الکترونیکی 238 اموال منقول به شرح ذیل : 1399/06/19 رجوع به آگهی
ذغال بسته بندی 100 گرمی -ذغال کارتنی 250 کیلوگرم و .... 1399/05/27 1399/06/12
مزایده الکترونیکی 237 اموال منقول به شرح ذیل :دوچرخه - گریس - گردو - پارچه - تجهیزات نیروگاه گازی -... 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ذغال بسته بندی بسته های 100 گرمی - ذغال کارتنی 250 کیلوگرم 1399/05/05 رجوع به آگهی
تعدادی از محدوده های معدنی شامل : پروانه های اکتشاف، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری 1399/03/20 رجوع به آگهی
تعدادی از محدوده های معدنی شامل : پروانه های اکتشاف، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری 1399/03/20 رجوع به آگهی
- پروانه بهره برداری معدن - مزایده گواهی کشف سیلیس 1399/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17