مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
برنج طارم رقم 1399/09/04 رجوع به آگهی
فروش باغ پسته 1399/09/01 رجوع به آگهی
فروش 9510 کیلوگرم سویا 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش حدود ۷۵ تن ماهی پرورشی گونه های فیتوفاک، بیگهد و کپور تعدادی از استخرها 1399/08/19 1399/09/01
مقدار 700 کیلوگرم عسل در ظروف مختلف 20 و 30 لیتری دبه و حلب و جعبه های کارتنی خرما و حلوا - مقدار 15... 1399/08/21 رجوع به آگهی
برنج طارم 1399/08/20 رجوع به آگهی
مزایده الکترونیکی 240 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به شرح ذیل : انواع لوازم ورزش... 1399/08/19 رجوع به آگهی
فروش ماهی 1399/08/17 رجوع به آگهی
فروش سبوس گندم 1399/08/17 رجوع به آگهی
فروش و تخم هندوانه آجیلی 1399/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27