مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک واحد مسکونی بمساحت 84.66 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
مال مورد مزایده، یک باب مغازه همکف بمساحت حدود 24 متر مربع و انباری به مساحت 12 متر مربع کل ملک دارا... 1398/10/25 1398/11/17
یک دستگاه چرخ خیاطی کامپیوتری راسته دوزی با مارک تجاری ژوکی با نام مدل 9000آ-اس اس و .... 1398/10/25 1398/11/19
فروش کاندوم 1398/10/25 رجوع به آگهی
مزایده ملک-پلاک ثبتی شماره 7118 فرعی از 57 اصلی بخش 18 ناحیه به مساحت 155/21 دسیمترمربع-ساختمان مسکو... 1398/10/25 رجوع به آگهی
یک دستگاه اتومبیل سواری پژو هاچ بک 206 رنگ مشکی متالیک مدل 1382 1398/10/25 1398/11/12
فروش یکدستگاه ساختمان مسکونی 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 26 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش میزان 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال عرصه پلاک ثبتی به مساحت 209.25 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
یک واحد آپارتمان واقع در همکف یک مجتمع مسکونی چهار طبقه از : به مساحت حدود 75 متر مربع فاقد انباری و... 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 1969