مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات آهن آلات فرسوده و لوازم مستهلک موجود در محوطه آتش نشانی در حدود 20 تن و ..... 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه مینی بوس ایویکو سفید رنگ مستهلک مدل ۱۳۸۹ 1399/08/08 1399/08/25
یک باب منزل مسکونی و یک باب منزل مسکونی و کارگاهی 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش محصول باغ کیوی 1399/08/08 رجوع به آگهی
مساحت 10 هزار مترمربع از محوطه بقعه جهت انجام امور کشاورزی پرورش گل و گیاه برای مدت یک سال 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش لوازم تالار و رستوران تعدادی میز و صندلی و گاز صنعتی و ظروف چینی و ملامین 1399/08/08 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی یک فرعی از 12- اصلی بخش 6 بمساحت 493.70 مترمربع ، .....عرصه ملک مورد تعرفه در ابتدا طی اس... 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 1000 مترمربع و .... 1399/08/07 1399/08/24
فروش یک قطعه ملک به مساحت 1000 مترمربع 1399/08/07 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و عیان قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 166/5 مترمربع داخل عرصه مورد ثبت یک ساختمان مسک... 1399/08/07 1399/09/03
صفحه 6 از 2677