مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 504.50 متر مربع 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز مکانیکی با پایه 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 52.1210 اصلی ملک به مساحت 20/56 مترمربع - پلاک ثبتی اصلی به مساحت 10.60 مترمربع - پلا... 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش تابلو برق فرمان و کنترل دستگاه فاقد تجهیزات الکتریکی بوده و به صورت باکس خالی می باشد 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 234 مترمربع به شماره پلاک 2016 فرعی از 537 فرعی از 19... 1398/10/28 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت صد و شش متر و پنج سانتی مترمربع تحت پلاک ثب... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/04 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 788 فرعی از 4 اصلی به مساحت 271/62 مترمربع یک باب ساختمان یک طبقه روی پیلوت به... 1398/10/28 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 1076 مترمربع -یک واحد دامداری با اعیانی های واقع در آن 1398/10/28 رجوع به آگهی
یکدستگاه جت پرینتر صنعتی OMEGA - نوار نقاله با موتور و پایه - 1398/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 1977