مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح تفکیک پسماند در مبدا و مقصد ـ جمع آوری و پردازش پسماند خشک 1398/10/09 رجوع به آگهی
طرح تفکیک پسماند در مبدا و مقصد ـ جمع آوری و پردازش پسماند خشک 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری زمینی به مساحت 50 متر مربع واقع در فضای محل دفن زباله - واگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغا... 1398/09/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا و مقصد 1398/09/16 1398/09/24
پروژه اجرای کانال روباز و تک جدول و زیرسازی و آسفالت و لوله بتنی مسلح 60 -- مزایده طرح تفکیک پسماند... 1398/09/12 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا و مقصد 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا و همچنین جمع آوری و حمل زباله خشک و تر با داشتن م... 1398/09/07 رجوع به آگهی
ـ تجدید مزایده طرح تفکیک پسماند در مبدا و مقصد ـ جمع آوری پردازش پسماند خشک 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای بهره برداری، استحصال و بازیافت زباله خشک از ایستگاه های بازیافت، سطح شهر و مرکز دفن زب... 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای بهره برداری، استحصال و بازیافت زباله خشک از ایستگاه های بازیافت، سطح شهر و مرکز دفن زب... 1398/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15