مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یکدستگاه لنزمتر - یک دستگاه پرینتر - عینک آفتابی زنانه - عینک آفتابی 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7940بخش 7 دارای عرصه به مساحت 82350 متر مربع و اعیانی های متعدد 1398/10/25 رجوع به آگهی
شش دانگ یک باب خانه خانه تحت پلاک 1 فرعی از 3225 اصلی 1398/10/25 1398/11/20
فروش ملک مسکونی 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یکباب مغازه 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه شیرینگ به رنگ کرم با خطوط قرمز و آبی به ابعاد 2*1/20 متر و به ارتفاع 1/5 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی به شماره ثبتی 27  فرعی از 1587  اصلی 1398/10/25 1398/11/14
فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 82 1398/10/25 رجوع به آگهی
املاک شماره 215 و 227 بصورت تجمیعی به مساحت عرصه حدود 430/50 متر مربع - ساختمان مشتمل بر زیرزمین ، ه... 1398/10/25 1398/11/19
دو قطعه سر درختی -مقدار 14/5 من محلی باغ سیب با درختان 25- 30 ساله بدون امتیازات برق و چاه و خانه با... 1398/10/25 1398/11/20
صفحه 2 از 1870