مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ملک مشاع به پلاک ثبتی 2497 فرعی از 356 فرعی از 1 اصلی - مالکیت (بدون حق سرقفلی) یکباب مغازه بمساحت 2... 1398/10/26 1398/11/19
یک باب خانه کاملا کلنگی به متراژ عرصه حدود 162 متر مربع و اعیانی حدود 110 متر مربع با نمای آجری و دی... 1398/10/26 1398/11/21
پلاک ثبتی2304 فرعی از11 اصلی قطعه یک تفکیکی بخش9 ساختمان مسکونی شمالی جنوبی و دو طبقه با نمای اجر س... 1398/10/26 1398/11/10
فروش یکدستگاه لنزمتر - یک دستگاه پرینتر - عینک آفتابی زنانه - عینک آفتابی 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7940بخش 7 دارای عرصه به مساحت 82350 متر مربع و اعیانی های متعدد 1398/10/25 رجوع به آگهی
شش دانگ یک باب خانه خانه تحت پلاک 1 فرعی از 3225 اصلی 1398/10/25 1398/11/20
فروش ملک مسکونی 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یکباب مغازه 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه شیرینگ به رنگ کرم با خطوط قرمز و آبی به ابعاد 2*1/20 متر و به ارتفاع 1/5 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی به شماره ثبتی 27  فرعی از 1587  اصلی 1398/10/25 1398/11/14
صفحه 4 از 1873