مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سرقفلی تعداد 5 واحدهای تجاری و خدماتی 1399/07/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکباب خانه 1399/07/28 رجوع به آگهی
فروش سنجد 1399/07/27 رجوع به آگهی
فروش لوله های پلی اتیلن موجود ده اینج 1399/07/27 رجوع به آگهی
فروش املاک در کاربریهای مسکونی، تجاری و آموزشی 1399/07/27 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید چیپس 1399/07/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال با کاربری مسکونی - پایانه مسافربری - تجاری - صنعتی - مرغداری - کارخانه - زراعی 1399/07/27 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد خانه مسکونی تحت پلاک 5 فرعی از 1065 - بخش 15 ـ مساحت عرصه 246/40 مترمربع و دارای اعیا... 1399/07/27 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن 1399/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری پروانه اکتشاف و محدوده های اکتشافی 1399/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 2551