مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 1503 فرعی از 19 اصلی به مساحت 124/97 مترمربع به انضمام پار... 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی پلاک 13314 فرعی مجزی از 4818 فرعی از 1- اصلی دارای 261 مترمربع عر... 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک و مستغلات با کاربری مسکونی 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه به صورت سرقفلی 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک 609 فرعی از 39 اصلی به مساحت 445 مترمربع و ششدانگ یک باب خانه مربع ب... 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات متعلق به خود شامل : واحد مسکونی اعیان 64.47 - واحد تجاری اعیان 22.05 - واحد خدم... 1398/08/22 1398/08/26
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/08/22 1398/09/02
فروش زمین با کاربریهای تجاری- تجاری خدماتی, آپارتمانی با شرایط نقد و نقد و اقساط 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 1651