مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
-بیل مکانیکی هیدرومک 200 چرخ لاستیکی مدل 1391 -چکش هیدرولیکی با وزن بیش از KG1700 مدل 1391 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و تجهیزات 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره تجاری 919/20 مترمربع - مسکونی 319 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش دستگاه های مازاد بر نیاز خود: غلتک پاچه فیلی HCP 100C غلتک پاچه فلی HCP 100C بیل مکانیکی هیوندا... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک خط تلفن همراه 1398/12/07 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی و صیفی کاری رهاشده در مساحت تقریبی ۱۹۵۴۵ مترمربع به جهات اربعه - 1398/12/07 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ پلاک ثبتی پلاک 5 فرعی از 2250 اصلی بخش 6 بمساحت 11/60 مترمربع بقدرالسهم مشاع... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 2250 اصلی به مساحت 11/60 مترمربع بقدرالسهم عرصه مشاعی به مساحت 332/5... 1398/12/07 رجوع به آگهی
1. زمین شهرک در دو قطعه به مساحت 859 مترمربع ـ 2. زمین حاشیه جاده مساحت 620 مترمربع ـ 3. زمین بش به... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 9716/84 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 28