مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ اعیان خانه به مساحت 150 مترمربع 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش سرقفلی 31 باب واحد تجاری 1399/11/08 1399/11/15
ششدانگ واحد مسکونی واحد یازده به مساحت مفید 90.85 مترمربع و ..... 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری به مساحت حدود 31 مترمربع 1399/11/08 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت ۵۴۶/۹۸ مترمربع 1399/11/08 رجوع به آگهی
ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 149/30 مترمربع عرصه 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش یک واحد سوئیت آپارتمان 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه با سند رسمی تک برگ با مالکیت و سرقفلی 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۱۰ واحد مسکونی در پروژه ۸۰۰ واحدی 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش 39 قطعه زمین 1399/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3