وبلاگ ارتباط گستران هزاره

آخرین مقالات

تصویر خبر

اهمیت ایجاد واحد امور مناقصات در شرکت های کشور

بدون شک، در هر مناقصه ای تعداد برندگان از بازندگان کمتر است و بر همین قاعده، تعداد دفعاتی که یک شرکت در مناقصه ها برنده می شود از دفعات شکست و عدم توفیق، کمتر خواهد بود. در حالت کلی، دلایل شکست یک مناقصه گر در یک مناقصه به دو حوزه ی برون سازمانی و درون سازمانی قابل تفکیک است.

  تاریخ انتشار : 1396-06-21
تصویر خبر

مناقصات و مزایدات، مهمترین اخبار موردنیاز روزانه ی مدیران صنایع کشور

بخش عمده ای از اخبار اقتصادی کشور، مرتبط با حوزه های معاملات مالی و بازار سرمایه است که عموماً با هدف اطلاع از شرایط و شناسایی فرصت ها و امکانات جهت سرمایه گذاری و یا در قالبی هوشمندانه تر، تصحیح مسیر سرمایه گذاری فعلی جهت بنگاه های اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد. جریان اخبار و اطلاعات، وقتی مرتبط با بازار سرمایه باشد، بصورت مشخص و از منابعی معین (رسمی و یا غیررسمی) تامین می گردد.

  تاریخ انتشار : 1396-06-20
تصویر خبر

پارامترهای تصمیم گیری در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در یک مناقصه

می توان هدف اول شرکت های خصوصی از حضور در مناقصات را رقابت بر سر سهمی از این جریان نقدینگی دانست. سایر اهداف نیز در قالب تداوم حضور در بازار، ارتقاء کمی و کیفی امکانات، ارتقاء رزومه ی شرکت و نهایتاً مجموعه عواملی هستند که منجر به توسعه ی حوزه ی فعالیت های یک شرکت در داخل کشور و حتی حوزه ی معاملات بین الملل می گردد.

  تاریخ انتشار : 1396-06-13
تصویر خبر

سهم شرکت های کوچک و متوسط از مناقصه های کشور

شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی کشور طی سالهای اخیر چالش های جدیدی را برای شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه های خدمات، بازرگانی و تولیدی به وجود آورده است. از آنجایی که نگرش و دیدگاه مالی بصورت جدی در ایران رسوخ نکرده است، تصمیم گیری های مدیران و صاحبان این سری شرکت ها در اکثر مواقع چاره ساز نبوده است.

  تاریخ انتشار : 1396-06-06
تصویر خبر

چرا سازمان های دولتی مناقصه برگزار می کنند؟

عبارت آشنا در این مبحث، واژه ی "مناقصه" است و قانون برگزاری مناقصات نیز با محوریت این واژه تعریف شده است. واژه ی "مناقصه" به سه گروه از معاملات (خرید، مقاطعه و استیجار) اشاره دارد ولی قانون برگزاری مناقصات به نوعی قابل اتلاق و تسری به معاملات فروش و اجاره (مزایده) نیز هست.

  تاریخ انتشار : 1396-05-29
صفحه 4 از 5