ستاد ایران، سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت

منطبق بر متن قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و همچنین قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و ذیل ماده‌ی 23 (مستندسازی و اطلاع رسانی)، دولت موظف گردید ظرف یکسال پس از ابلاغ قانون برگزاری، بانک اطلاعات و پایگاه مناقصات را در سطح ملی ایجاد نموده و اطلاعات کلیه‌ی مناقصات را از طریق این پایگاه و بصورت عمومی منتشر نماید. فارغ از اینکه این اتفاق با حدود 10 سال تاخیر رخ داد، الزام بعمل آمده توسط قانون گذار نشاندهنده‌ی اهمیت موضوع مناقصات (و در واقع کلیه‌ی معاملات اعم از مزایده، مناقصه، رهن و ترهین، حق العملکاری، ...) و اطلاع رسانی عمومی آنها بمنظور ایجاد شفافیت مراکز هزینه‌ی بودجه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی دولتی ست.

سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت، که بصورت اختصاری "ستاد" نامیده می‌شود، توسط مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی مدیریت می‌شود. این مرکز در واقع یک موسسه‌ی دولتی مستقل و زیرمجموعه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اساسنامه‌ی آن نیز در سال 1388 به تصویب هیئت وزیران رسید. پرتال سامانه، متشکل از سه بخش:

  1. خرید جزئی و متوسط (عموماً در قالب استعلام بهاء)
  2. مناقصه
  3. مزایده