اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین های اداری، نرم افزار و اتوماسیون مالی و اداری موبایل، دوربین های دیجیتال و تجهیزات جانبی و دولت الکترونیک بجنورد 98

شروع: 8 مهر 1398 | پایان: 12 مهر 1398

تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/08 (09/30/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/07/12 (10/04/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:nkhexpo.ir تلفن:05832210415 فکس:05832226148

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران 98 بیستمین دوره

شروع: 8 مهر 1398 | پایان: 11 مهر 1398

تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/08 (09/30/2019) تاریخ پایان:پنجشنبه 98/07/11 (10/03/2019) زمان بازدید:9 الی 17 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:irantelecomfair.com تلفن:8-88059457 فکس:88786689

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین‌ المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی مصلی تهران 98 هجدهمین دوره

شروع: 8 مهر 1398 | پایان: 11 مهر 1398

تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/08 (09/30/2019) تاریخ پایان:پنجشنبه 98/07/11 (10/03/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:ipasreg.ir تلفن:88664955

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران 98 پانزدهمین دوره

شروع: 8 مهر 1398 | پایان: 11 مهر 1398

تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/08 (09/30/2019) تاریخ پایان:پنجشنبه 98/07/11 (10/03/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:watex.ir تلفن:42917000-88078294-88366659 فکس:42917100

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خدمات و محیط زیست، حمل و نقل، ترافیک و عمران شهری مشهد 98 دهمین دوره

شروع: 3 مهر 1398 | پایان: 6 مهر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:expo.ir تلفن:05138904401 / 09155091085

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 98 چهاردهمین دوره

شروع: 3 مهر 1398 | پایان: 6 مهر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:shirazhealth.com تلفن:07136288329-07136273764 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات ایمنی و آتش نشانی مشهد 98 چهارمین دوره

شروع: 3 مهر 1398 | پایان: 6 مهر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:17 الی 23 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:expo.ir تلفن:09308764969 / 05138821313 فکس:05138849542

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز 98

شروع: 3 مهر 1398 | پایان: 6 مهر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:intexpo24.com تلفن:07132302111 / 09170552480 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 98 سیزدهمین دوره

شروع: 3 مهر 1398 | پایان: 6 مهر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:intexpo24.com تلفن:07132302111 / 09170552480 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98 چهاردهمین دوره

شروع: 3 مهر 1398 | پایان: 6 مهر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:aresa.ir تلفن:91-05136033888 فکس:05135018000 / 88688175

صفحه 2 از 432