اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان اردبیل 98 شانزدهمین دوره

شروع: 19 تیر 1398 | پایان: 22 تیر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/04/19 (07/10/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/04/22 (07/13/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:artanamanegar.ir تلفن:4-04533248322 فکس:04533245733

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک و ماشین آلات وابسته تبریز 98 هفدهمین دوره

شروع: 19 تیر 1398 | پایان: 22 تیر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/04/19 (07/10/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/04/22 (07/13/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن:8-04136373851 / 66521199 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98 سیزدهمین دوره

شروع: 19 تیر 1398 | پایان: 22 تیر 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/04/19 (07/10/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/04/22 (07/13/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن:8-04136373851 / 66521199 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه توانمندی های تولیدی صادراتی سنندج 98

شروع: 18 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:kordfair.ir تلفن:08733249023 فکس:08733224723

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه لاستیک، پلاستیک، صنایع شیمیایی، رنگ و رزین اراک 98 دومین دوره

شروع: 18 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:arak-fair.com تلفن:08634130541 فکس:08634130540

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات چاپ و بسته بندی اصفهان 98 یازدهمین دوره

شروع: 18 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی تلفن:03132620788 فکس:03132602006

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران 98 یازدهمین دوره

شروع: 18 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) زمان بازدید:9 الی 17 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:irsestonefair.com تلفن:9-88743595 فکس:9-88743595

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 98 هجدهمین دوره

شروع: 18 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:miladfair.com تلفن:88653307-88656169 فکس:41984

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 98 یازدهمین دوره

شروع: 18 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) زمان بازدید:9 الی 17 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:titexgroup.com تلفن:22397540 فکس:22396984

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خودرو، قطعات یدکی و صنایع وابسته رشت 98 هشتمین دوره

شروع: 17 تیر 1398 | پایان: 21 تیر 1398

تاریخ شروع:دوشنبه 98/04/17 (07/08/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:artanamanegar.ir تلفن:4-04533248322 فکس:04533245733

صفحه 2 از 422