اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد 98 چهاردهمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد 98 بیست و یکمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد 98 سیزدهمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد 98 پانزدهمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد 98 پانزدهمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد 98 پانزدهمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد، متالورژی، قالبسازی، آهنگری، ریخته گری و صنایع نسوز مشهد 98 سیزدهمین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:epma.ir تلفن:05136012806 فکس:05136158 داخلی 1

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه مشاورین مشهد 98 دومین دوره

شروع: 16 بهمن 1398 | پایان: 19 بهمن 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) تاریخ پایان:شنبه 98/11/19 (02/08/2020) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:arman-groups.ir تلفن:05131995 فکس:05136017514

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان خرم آباد 98 یازدهمین دوره

شروع: 15 بهمن 1398 | پایان: 18 بهمن 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/11/15 (02/04/2020) تاریخ پایان:جمعه 98/11/18 (02/07/2020) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:lorestanfair.com تلفن:06633334811/09122384072 فکس:06633334811

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران شهرآفتاب تهران 98 چهارمین دوره

شروع: 15 بهمن 1398 | پایان: 18 بهمن 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/11/15 (02/04/2020) تاریخ پایان:جمعه 98/11/18 (02/07/2020) زمان بازدید:9:30 الی 17 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:irantsn.com تلفن:02177247343 فکس:02177247343 تلفکس

صفحه 4 از 457