اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمايشگاه نفت و گاز

شروع: 25 آذر 1388 | پایان: 29 آذر 1388

-

تصویر نمایشگاه

نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي

شروع: 14 دی 1388 | پایان: 17 دی 1388

-

تصویر نمایشگاه

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

شروع: 3 اردیبهشت 1389 | پایان: 6 اردیبهشت 1389

88939888 www.iranoilshow.org

تصویر نمایشگاه

نمايشگاه نفت و گاز آفريقا-موزامبيك 2010

شروع: 2 اردیبهشت 1389 | پایان: 3 اردیبهشت 1389

ندارد

تصویر نمایشگاه

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

شروع: 14 اردیبهشت 1389 | پایان: 17 اردیبهشت 1389

66152736-66152081- 88939888 www.iranoilshow.org

صفحه 422 از 422