اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

دومين نمايشگاه تخصصي نفت

شروع: 22 مرداد 1388 | پایان: 25 مرداد 1388

-

تصویر نمایشگاه

دومين نمايشگاه مشهد

شروع: 14 مهر 1388 | پایان: 17 مهر 1388

-

تصویر نمایشگاه

نمايشگاه بين المللي نفت وگاز چين

شروع: 11 شهریور 1388 | پایان: 13 شهریور 1388

-

تصویر نمایشگاه

چهارمين نمايشگاهبيلن المللي تجهيزات نفت و گاز

شروع: 29 دی 1388 | پایان: 2 بهمن 1388

-

تصویر نمایشگاه

چهارمين نمايشگاه تخصصي نفت و گاز

شروع: 29 دی 1388 | پایان: 2 بهمن 1388

-

تصویر نمایشگاه

اولين نمايشگاه نفت و گاز

شروع: 28 مهر 1388 | پایان: 1 آبان 1388

-

تصویر نمایشگاه

نمايشگاه نفت و گاز

شروع: 25 آذر 1388 | پایان: 29 آذر 1388

-

تصویر نمایشگاه

نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي

شروع: 14 دی 1388 | پایان: 17 دی 1388

-

تصویر نمایشگاه

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

شروع: 3 اردیبهشت 1389 | پایان: 6 اردیبهشت 1389

88939888 www.iranoilshow.org

تصویر نمایشگاه

نمايشگاه نفت و گاز آفريقا-موزامبيك 2010

شروع: 2 اردیبهشت 1389 | پایان: 3 اردیبهشت 1389

ندارد

صفحه 431 از 432