اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 بیست و دومین دوره

شروع: 21 خرداد 1398 | پایان: 23 خرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/03/21 (06/11/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/03/24 (06/14/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن:8-04136373851/ 66521199 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری تهران 98 هشتمین دوره

شروع: 19 خرداد 1398 | پایان: 22 خرداد 1398

تاریخ شروع:يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019) تاریخ پایان:چهارشنبه 98/03/22 (06/12/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:inotex.com تلفن:76250250 فکس:76250100

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ریلی تهران 98 هفتمین دوره

شروع: 19 خرداد 1398 | پایان: 22 خرداد 1398

تاریخ شروع:يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019) تاریخ پایان:چهارشنبه 98/03/22 (06/12/2019) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:miladfair.com تلفن:88653307-88656169 فکس:41984

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خدمات شهری، مبلمان شهری، حمل و نقل عمومی و ماشین آلات راهسازی اراک 98 چهارمین دوره

شروع: 19 خرداد 1398 | پایان: 24 خرداد 1398

تاریخ شروع:يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/03/24 (06/14/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:arak-fair.com تلفن:08634130541 فکس:08634130540

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ایران هلث، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تهران 98 بیست و دومین دوره

شروع: 19 خرداد 1398 | پایان: 23 خرداد 1398

تاریخ شروع:يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019) تاریخ پایان:چهارشنبه 98/03/22 (06/12/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:fa.iranhealthexhibition.com تلفن:22724197-22748739 فکس:88482646

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه، مبلمان شهری، فضای سبز، خدمات شهری و تجهیزات پارکی گرگان 98 هشتمین دوره

شروع: 10 اردیبهشت 1398 | پایان: 13 اردیبهشت 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/02/13 (05/03/2019) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:3-09903989902

تصویر نمایشگاه

QATAR STONETECH 2019

شروع: 9 اردیبهشت 1398 | پایان: 11 اردیبهشت 1398

Doha Exhibition & Convention Center Lusail Expy Doha Qatar April 29 - May 01, 2019 +974 40 33 1111 Web Site:www.decc.qa/visitors Email:info@decc.qa

تصویر نمایشگاه

PROJECT QATAR 2019

شروع: 9 اردیبهشت 1398 | پایان: 10 اردیبهشت 1398

Doha Exhibition & Convention Center Lusail Expy Doha Qatar April 29 - May 01, 2019 +974 40 33 1111 Web Site:www.decc.qa/visitors Email:info@decc.qa

تصویر نمایشگاه

HEAVY MAX 2019

شروع: 9 اردیبهشت 1398 | پایان: 11 اردیبهشت 1398

Doha Exhibition & Convention Center Lusail Expy Doha Qatar April 29 - May 01, 2019 +974 40 33 1111 Web Site:www.decc.qa/visitors Email:info@decc.qa

تصویر نمایشگاه

MILIPOL QATAR 2020

شروع: 5 آبان 1399 | پایان: 7 آبان 1399

Doha Exhibition & Convention Center Lusail Expy Doha Qatar Oct. 26 - 28, 2020 +974 40 33 1111 Web Site:www.decc.qa/visitors Email:info@decc.qa

صفحه 5 از 422