اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

INDEX QATAR 2019

شروع: 30 مهر 1398 | پایان: 2 آبان 1398

Doha Exhibition & Convention Center Lusail Expy Doha Qatar Oct. 22 - 24, 2019 +974 40 33 1111 Web Site:www.decc.qa/visitors Email:info@decc.qa

تصویر نمایشگاه

CITYSCAPE QATAR 2019

شروع: 30 مهر 1398 | پایان: 2 آبان 1398

Qatar National Convention Centre Education City Doha Qatar Oct. 22 - 24, 2019 +974 4470 7000 +974 4470 7001 Web Site:www.qncc.qa Email: sales@qatarconvention.com

تصویر نمایشگاه

IGATEX PAKISTAN 2020

شروع: 7 اسفند 1398 | پایان: 9 اسفند 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan Feb. 26 - 28, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

GTEX TEXTILE MACHINERY EXPO - KARACHI 2020

شروع: 28 دی 1398 | پایان: 30 دی 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan Jan. 18 - 20, 2020 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

BUILD ASIA 2019

شروع: 23 آذر 1398 | پایان: 25 آذر 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan Dec. 14 - 16, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

BUILD PAKISTAN 2019

شروع: 7 آبان 1398 | پایان: 9 آبان 1398

Expo Centre Lahore 158-H Johar Town Lahore Pakistan Oct. 29 - 31, 2019 +92 (42) 111-092-042 +92 (42) 5304309 Web Site: www.expolahore.com Email:info@expolahore.com

تصویر نمایشگاه

ITCN ASIA 2019

شروع: 26 شهریور 1398 | پایان: 28 شهریور 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan Sept. 17 - 19, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

PLASTI&PACK PAKISTAN 2019

شروع: 5 شهریور 1398 | پایان: 7 شهریور 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan Aug. 27 - 29, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

FOOD + TECHNOLOGY PAKISTAN 2019

شروع: 1 شهریور 1398 | پایان: 3 شهریور 1398

Expo Centre Lahore 158-H Johar Town Lahore Pakistan Aug. 23 - 25, 2019 +92 (42) 111-092-042 +92 (42) 5304309 Web Site: www.expolahore.com Email:info@expolahore.com

تصویر نمایشگاه

POGEE PAKISTAN 2019

شروع: 30 خرداد 1398 | پایان: 2 تیر 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan June 20 - 22, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

صفحه 6 از 422