نمایشگاه چاپ، بسته بندی و تبلیغات یزد 97

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه چاپ، بسته بندی و تبلیغات یزد 97

تاریخ شروع : 22 آبان 97 | تاریخ پایان : 25 آبان 97 | برگزار کننده : پیشگامان میعاد وحدت
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان یزد - نمایشگاه بین المللی یزد
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه چاپ، بسته بندی و تبلیغات یزد 97، در تاریخ 22 الی 25 آبان ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 97/08/22 (11/13/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/08/25 (11/16/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:yazdfair.com تلفن:03538229985-03538289724 فکس:03538289726

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.