نمایشگاه سم، کود، نهاده ها و تکنولوژی نوین کشاورزی قائمشهر 97

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه سم، کود، نهاده ها و تکنولوژی نوین کشاورزی قائمشهر 97

تاریخ شروع : 22 آبان 97 | تاریخ پایان : 25 آبان 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی قائمشهر
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان مازندران - نمایشگاه بین المللی قائمشهر
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات
سایر

توضیحات : نمایشگاه سم، کود، نهاده ها و تکنولوژی نوین کشاورزی قائمشهر 97، در تاریخ 22 الی 25 آبان ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 97/08/22 (11/13/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/08/25 (11/16/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:caspianexpo.ir تلفن:01142264464 فکس:01142249388

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.