نمایشگاه آموزش، پژوهش، مراکز آموزش عالی و تجهیزات آموزشی اراک 97 چهارمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه آموزش، پژوهش، مراکز آموزش عالی و تجهیزات آموزشی اراک 97 چهارمین دوره

تاریخ شروع : 13 آذر 97 | تاریخ پایان : 16 آذر 97 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان مرکزی - نمایشگاه بین المللی اراک
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه آموزش، پژوهش، مراکز آموزش عالی و تجهیزات آموزشی اراک 97 چهارمین دوره، در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 97/09/13 (12/04/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/09/16 (12/07/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:arak-fair.com تلفن:08634130541 فکس:08634130540

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.