نمایشگاه آب، برق، گاز، فاضلاب، اتوماسیون صنعتی، انرژی های نو، تجدیدپذیر و صرفه جویی گرگان 97 اولین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه آب، برق، گاز، فاضلاب، اتوماسیون صنعتی، انرژی های نو، تجدیدپذیر و صرفه جویی گرگان 97 اولین دوره

تاریخ شروع : 5 دی 97 | تاریخ پایان : 8 دی 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی گلستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان گلستان - نمایشگاه بین المللی گلستان
زمینه ها:
آب و فاضلاب
اتوماسیون و ماشینهای اداری

توضیحات : نمایشگاه آب، برق، گاز، فاضلاب، اتوماسیون صنعتی، انرژی های نو، تجدید پذیر و صرفه جویی گرگان 97 اولین دوره، در تاریخ 5 الی 8 دی ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:01732640664-01732640600

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.