نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97 سیزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97 سیزدهمین دوره

تاریخ شروع : 19 دی 97 | تاریخ پایان : 22 دی 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی اصفهان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97 سیزدهمین دوره، در تاریخ 19 الی 22 دی ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/19 (01/09/2019) تاریخ پایان:شنبه 97/10/22 (01/12/2019) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:medifair.ir تلفن:03132603006 فکس:03132602006

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.