نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 97 سیزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 97 سیزدهمین دوره

تاریخ شروع : 19 دی 97 | تاریخ پایان : 22 دی 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی خوزستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خوزستان - نمایشگاه بین المللی خوزستان
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 97 سیزدهمین دوره، در تاریخ 19 الی 22 دی ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/19 (01/09/2019) تاریخ پایان:شنبه 97/10/22 (01/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ahvazfair.ir تلفن:06133373575 فکس:06133372431

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.