نمایشگاه کار بوستان گفتگو تهران 97 دومین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه کار بوستان گفتگو تهران 97 دومین دوره

تاریخ شروع : 4 بهمن 97 | تاریخ پایان : 6 بهمن 97 | برگزار کننده : معاونت علمی و فناوری
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - نمایشگاه بین‌المللی تهران
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه کار بوستان گفتگو تهران 97 دومین دوره، در تاریخ 4 الی 6 بهمن ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:پنجشنبه 97/11/04 (01/24/2019) تاریخ پایان:شنبه 97/11/06 (01/26/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:iranjobfair.ir تلفن: 66166326 فکس:66072572

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.