نمایشگاه بین المللی خودرو اصفهان 97 پانزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خودرو اصفهان 97 پانزدهمین دوره

تاریخ شروع : 8 بهمن 97 | تاریخ پایان : 12 بهمن 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی اصفهان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : نمایشگاه بین المللی خودرو اصفهان 97 پانزدهمین دوره، در تاریخ 8 الی 12 بهمن ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 97/11/08 (01/28/2019) تاریخ پایان:جمعه 97/11/12 (02/01/2019) زمان بازدید:15 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:isfahanauto.ir تلفن:03132603006 فکس:03132602006

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.