نمایشگاه دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی قائمشهر 97

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی قائمشهر 97

تاریخ شروع : 22 بهمن 97 | تاریخ پایان : 26 بهمن 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی قائمشهر
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان مازندران - نمایشگاه بین المللی قائمشهر
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی قائمشهر 97، در تاریخ 22 الی 26 بهمن ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 97/11/22 (02/11/2019) تاریخ پایان:جمعه 97/11/26 (02/15/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:caspianexpo.ir تلفن:01142264464 فکس:01142249388

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.