نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز 98 پانزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز 98 پانزدهمین دوره

تاریخ شروع : 27 فروردین 98 | تاریخ پایان : 30 فروردین 98 | برگزار کننده : نگاه سبز نمایشگاهی پارس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز 98 پانزدهمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 فروردین ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/01/27 (04/16/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/01/30 (04/19/2019) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:farsfair.ir تلفن:4-07132237852 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.