عنوان نمایشگاه

ISGW - INDIA SMART GRID WEEK 2019

تاریخ شروع : 21 اسفند 97 | تاریخ پایان : 25 اسفند 97 | برگزار کننده : Manekshaw Center
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: کشور هند - Manekshaw Center
زمینه ها:
سایر

توضیحات : International Exhibition & Conference on Smart Grids & Smart Cities Manekshaw Center Khyber Lines Delhi Cantonment New Delhi, 110010 India +91 97186 94547 March 12 - 16, 2019 Web Site:yon.ir/25w6M

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.