عنوان نمایشگاه

MILIPOL QATAR 2020

تاریخ شروع : 5 آبان 99 | تاریخ پایان : 7 آبان 99 | برگزار کننده : Doha Exhibition & Convention Center
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: کشور قطر - Doha Exhibition & Convention Center
زمینه ها:
سایر

توضیحات : International Exhibition of internal State security, Police Equipment, Industrial Site Security and Civil Defense Doha Exhibition & Convention Center Lusail Expy Doha Qatar Oct. 26 - 28, 2020 +974 40 33 1111 Web Site:www.decc.qa/visitors Email:info@decc.qa

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.