نمایشگاه ساختمان اردبیل 98 شانزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان اردبیل 98 شانزدهمین دوره

تاریخ شروع : 19 تیر 98 | تاریخ پایان : 22 تیر 98 | برگزار کننده : شرکت آرتا نمانگر اردبیل
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اردبیل - نمایشگاه بین المللی اردبیل
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : نمایشگاه ساختمان اردبیل 98 شانزدهمین دوره، در تاریخ 19 الی 22 تیر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/04/19 (07/10/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/04/22 (07/13/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:artanamanegar.ir تلفن:4-04533248322 فکس:04533245733

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.