نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 98

تاریخ شروع : 25 تیر 98 | تاریخ پایان : 28 تیر 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی شیراز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 98، در تاریخ 25 الی 28 تیر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/25 (07/16/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/28 (07/19/2019) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.