نمایشگاه سنگ و صنایع وابسته خرم آباد 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه سنگ و صنایع وابسته خرم آباد 98

تاریخ شروع : 14 خرداد 98 | تاریخ پایان : 18 مرداد 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی لرستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان لرستان - نمایشگاه بین المللی لرستان
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات

توضیحات : نمایشگاه سنگ و صنایع وابسته خرم آباد 98، در تاریخ 14 الی 18 مرداد ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/05/14 (08/05/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:lorestanfair.com تلفن:17-06633334811

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.