نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات ایمنی و آتش نشانی مشهد 98 چهارمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات ایمنی و آتش نشانی مشهد 98 چهارمین دوره

تاریخ شروع : 15 مرداد 98 | تاریخ پایان : 18 مرداد 98 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات ایمنی و آتش نشانی مشهد 98 چهارمین دوره، در تاریخ 15 الی 18 مرداد ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/15 (08/06/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019) زمان بازدید:17 الی 23 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:expo.ir تلفن:09308764969 / 05138821313 فکس:05138849542

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.