نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان 98 شانزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان 98 شانزدهمین دوره

تاریخ شروع : 15 مرداد 98 | تاریخ پایان : 18 مرداد 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی همدان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان همدان - نمایشگاه بین المللی همدان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان 98 شانزدهمین دوره، در تاریخ 15 الی 18 مرداد ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/15 (08/06/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:hamedanfair.ir تلفن:08132544130

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.