نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 98 سیزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 98 سیزدهمین دوره

تاریخ شروع : 29 مرداد 98 | تاریخ پایان : 2 شهریور 98 | برگزار کننده : شرکت متین کار زاینده رود
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 98 سیزدهمین دوره، در تاریخ 29 مرداد الی 2 شهریور ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/29 (08/20/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/06/02 (08/24/2019) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:mkzrexpo.com تلفن:07136275647-07136273764 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.