نمایشگاه خانه هوشمند و ایده آل قزوین 98 دومین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه خانه هوشمند و ایده آل قزوین 98 دومین دوره

تاریخ شروع : 4 شهریور 98 | تاریخ پایان : 8 شهریور 98 | برگزار کننده : شرکت سورنا پیشرو الوند
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان قزوین - نمایشگاه بین المللی قزوین
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه خانه هوشمند و ایده آل قزوین 98 دومین دوره، در تاریخ 4 الی 8 شهریور ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/06/04 (08/26/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/06/08 (08/30/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:qifc.ir تلفن:09126481821 فکس:02833695900

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.