نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا و خدمات خودرو بیرجند 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا و خدمات خودرو بیرجند 98

تاریخ شروع : 28 مرداد 98 | تاریخ پایان : 1 شهریور 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی بیرجند
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان جنوبی - نمایشگاه بین المللی بیرجند
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا و خدمات خودرو بیرجند 98، در تاریخ 28 مرداد الی 1 شهریور ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/05/28 (08/19/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/06/01 (08/23/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:sk-fair.ir تلفن:05632454061 / 09389761279

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.