نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 98 چهاردهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 98 چهاردهمین دوره

تاریخ شروع : 3 مهر 98 | تاریخ پایان : 6 مهر 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی شیراز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 98 چهاردهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مهر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:shirazhealth.com تلفن:07136288329-07136273764 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.