نمایشگاه خدمات و محیط زیست، حمل و نقل، ترافیک و عمران شهری مشهد 98 دهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه خدمات و محیط زیست، حمل و نقل، ترافیک و عمران شهری مشهد 98 دهمین دوره

تاریخ شروع : 3 مهر 98 | تاریخ پایان : 6 مهر 98 | برگزار کننده : شركت آروين تجارت ميانه
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه خدمات و محیط زیست، حمل و نقل، ترافیک و عمران شهری مشهد 98 دهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مهر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/07/06 (09/28/2019) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:expo.ir تلفن:05138904401 / 09155091085

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.